پرورش خوک در گرجستان

با توجه به اقلیم بسیار مناسب کشور گرجستان، دامپروری و پرورش خوک یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در این کشور به حساب می آید. از طرفی دیگر در گرجستان زمین های بسیار مناسبی برای توسعه دامپروری وجود دارد و با توجه به شرایط اب و هوایی مناسب و ارزان بودن علوفه، دامپروری به […]

پرورش شتر مرغ در گرجستان

پرورش شترمرغ امروزه در بیشتر کشورهای جهان رایج شده است. گرجستان کشوری کوچک با جمعیت 4 میلیونی میباشد و از طرفی دیگر محل بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه پرورش شترمرغ میباشد، چرا که رابطه خوبی با کشورهای اروپایی دارد که در واقع این امر سبب جذب سرمایه گذاران زیادی از کشورهای مختلف جهان […]