استراحتگاه دریای سیاه در باتومی

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح استراحتگاه دریای سیاه در باتومی ، گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی […]