پروژه چند منظوره در پارک ریکه تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه مجتمع چند منظوره است که در شاخه مهمان نوازی، املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه […]

مجتمع تجاری و تفریحی گالریا در شهر تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه مجتمع تجاری و تفریحی گالریا در تفلیس که در شاخه  مهمان نوازی، املاک و مستغلات و گردشگری قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه […]

پروژه توسعه برج تلویزیون تفلیس در کشور گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان پروژه توسعه برج تلویزیون تفلیس که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است، میباشد، همانطور که در مطلب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار […]