اسپا و مرکز سلامتی در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح تاسیس پروژه اسپا و مراکز سلامتی در گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که […]

پروژه املاک و مستغلات Dreamland Oasis در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح تاسیس پروژه املاک Dreamland Oasis در گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای […]

برج های دوقلوی اکسیس بلندترین برج ها در شهر تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرج تاسیس برج های دوقلوی اکسیس در شهر تفلیس، گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد […]

هتل اسپا در دریاچه لیسی شهر زیبای تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح تاسیس هتل اسپا در دریاچه لیسی در گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که […]

طرح تجاری هتل های زنجیره ای شرایتون باتومی

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح تاسیس هتل های زنجیره ای شرایتون در گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که […]

طرح تجاری هتل های زنجیره ای پاراگراف

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح تاسیس هتل های زنجیره ای پاراگراف در گرجستان می باشد که در شاخه املاک و گردشگری قرار گرفته است. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که […]

تولید گوشت بوقلمون در گرجستان

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح راه اندازی شرکت تولید کننده گوشت بوقلمون در گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که […]

استراحتگاه دریای سیاه در باتومی

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح استراحتگاه دریای سیاه در باتومی ، گرجستان می باشد. همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف ارائه میدهد که دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، که شامل دسترسی […]

طرح بازنشستگی کیکتی در تفلیس

یکی دیگر از طرح های تجاری مورد حمایت دولت گرجستان  طرح بازنشستگی کیکتی در تفلیس پایتخت گرجستان می باشد، که در شاخه املاک و مستغلات و آژانس ملی املاک دولتی، وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان قرار گرفته است، همانطور که در مطالب قبل هم گفته بودیم، دولت گرجستان یک پیشنهاد سرمایه گذاری قوی را به […]